Search
Close this search box.

on call

KUALA LUMPUR, 4 April:  Kerajaan bersetuju supaya elaun ‘on call’ diperluas kepada Pegawai Perubatan di enam klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis bagi menangani kesesakan di hospital.