Search
Close this search box.

HEPBaleh

BALEH, 19 Nov:  Sarawak Energy Berhad (SEB) nempa kaul enggau komuniti baleh nengah pengerami main adat asal enggau kimpin nanam kayu ba Projek Tekat Baleh (Baleh HEP).