Search
Close this search box.

AKRAB

KUCHING, 9 Nov: Pustaka Negeri Sarawak mahu berperanan dalam membekalkan maklumat kepada masyarakat sepanjang masa dan memulihara warisan dokumen agar dapat menjadi rujukan dan kegunaan generasi akan datang.

KUCHING, 9 Nov: Sejumlah lebih 600 dokumen dan rekod lama yang dimiliki penduduk-penduduk Kampung Seberang Hilir disimpan dalam bentuk digital oleh Pustaka Negeri Sarawak menerusi program ‘Archiving Today’s Knowledge and Records for Tomorrow Accessibility and Browsing’ (AKRAB).

KUCHING, 7 Nov: Program “Archiving Today’s Knowledge And Records For Tomorrow Accessibility And Browsing” atau lebih dikenali sebagai AKRAB berperanan penting memelihara khazanah berkaitan perkampungan dan penduduk tempatan Sarawak.